Skip to main content

Saznajte više o VWDtest inicijativi

VWDtest.com razvili su dr. Fernando Corrales-Medina (izvanredni profesor kliničke pedijatrije, Medicinski fakultet Sveučilišta Miami-Miller, SAD), prof. Erik Berntorp (profesor istraživanja kliničke koagulacije, Sveučilište Lund , Švedska) i njihov tim međunarodnih stručnjaka za poremećaje krvarenja kako bi odgovorili na vaša pitanja o abnormalnim simptomima krvarenja i von Willebrandovoj bolesti (VWD).

Svi zajedno: Briga za osobe s VWD-om

  • Je li netko od Vaših pacijenata zabrinut zbog učestalog krvarenja iz nosa ili obilnih mjesečnica?
  • Je li roditelj zabrinut jer mu dijete lako dobiva modrice?
  • Je li Vas kontaktirao pacijent s von Willebrandovom bolešću tražeći liječenje ili je jednom od Vaših dugogodišnjih pacijenata nedavno dijagnosticirana ta bolest?
  • Pitate li se ukazuje li krvarenje tijekom nedavno obavljenog zahvata na nedijagnosticiran poremećaj krvarenja?

Mnogi pacijenti s von Willebrandovom bolešću (VWD-om) nisu svjesni svog stanja, a dijagnozu je teško postaviti. VWDtest.com pruža podršku u prepoznavanju i dijagnosticiranju pacijenata s poremećajima krvarenja. Tu ćete pronaći i smjernice o svojoj ulozi na putu pacijenta i stručne savjete o liječenju VWD-a. Dijagnosticiranje i liječenje VWD-a uvijek su multidisciplinaran posao, a Vaš doprinos i stručnost ključni su kako bi se pacijentu pružila potrebna skrb.