Skip to main content

Uvjeti korištenja

Ovu web stranicu financira Octapharma AG, Seidenstrasse 2, 8853 Lachen SZ, Švicarska, a razvijena je u suradnji s medicinskim stručnjacima dr. Fernando Corrales-Medinom (izvanredni profesor kliničke pedijatrije, Medicinski fakultet Sveučilišta Miami-Miller, SAD), profesor Erik Berntorp (profesor kliničkog istraživanja koagulacije, Sveučilište Lund, Švedska) i njihov tim međunarodnih stručnjaka za poremećaje krvarenja (u daljnjem tekstu „Međunarodna stručna skupina”).

Ovo je nepromidžbeno web mjesto namijenjeno podršci kampanji podizanja svijesti o bolesti koju vodi međunarodna stručna skupina i namijenjeno je samo za opće informativne svrhe. Ništa na ovoj web stranici ne smijete tumačiti kao promidžbu ili reklamu za bilo koji proizvod ili za korištenje bilo kojeg proizvoda grupe tvrtki Octapharma.

Octapharma AG zajedno sa svojim podizvođačima podržava održavanje i upravljanje web stranicama. Korištenjem ove web stranice suglasni ste poštivati ​​dolje navedene odredbe i uvjete te sve primjenjive zakone. Ako se ne slažete s ovim uvjetima i odredbama, nemojte koristiti ovu web stranicu.

Izmjene web stranice i Uvjeta korištenja

Octapharma AG pridržava pravo izmjene, modifikacije, dodavanja, brisanja i ispravka na ovoj web stranici u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave. Octapharma AG također može povući pristup ovoj web stranici u bilo kojem trenutku bez prethodne obavijesti.

Zaštita od virusa

Octapharma AG ne jamči niti izjavljuje da će ova web stranica ili e-pošta primljena od Octapharma AG u skladu s popisom za slanje biti neprekinuta ili bez virusa ili bez drugih štetnih komponenti. Octapharma AG (uključujući njegove direktore, podružnice, službenike, zaposlenike, agente, izvođače, nasljednike i opunomoćenike) ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu vašoj opremi kao rezultat pristupa ovoj web stranici, preuzimanja bilo kojeg sadržaja s ove web stranice ili primanje e-pošte od Octapharma AG u skladu s popisom adresara.

Medicinske informacije

Medicinski sadržaj internetske stranice izradila je i odobrila Međunarodna stručna skupina. Informacije nadalje nisu namijenjene pružanju potpunih medicinskih podataka. Uvijek biste trebali dobiti potpune medicinske informacije o lijekovima ili medicinskim uređajima koji se izdaju na recept (uključujući njihovu korisnu medicinsku upotrebu i moguće štetne učinke) razgovarajući o prikladnoj upotrebi bilo kojeg lijeka/medicinskih uređaja izravno sa svojim liječnikom koji vam je propisao lijek ili, gdje je to prikladno, s drugim medicinskim savjetnikom. Pruženi medicinski podaci ne predstavljaju i nemaju namjeru predstavljati nikakav poticaj za preporuku, kupnju, propisivanje, prodaju ili primjenu određenog proizvoda grupe tvrtki Octapharma.

Zaštita autorskih prava

Autorska prava na sav materijal sadržan na ovoj web stranici u vlasništvu su Octapharma AG, osim ako nije drugačije naznačeno.

Octapharma AG pridržava sva prava na sadržaj i dizajn ove web stranice. Osim ako vam Octapharma AG nije dopušteno u pisanom obliku, ne smijete reproducirati, koristiti ili kopirati bilo koji sadržaj na ovoj web stranici, uključujući imena, logotipe, dizajn, informacije o proizvodu i bilo koji drugi materijal/informacije korištene na ovoj web stranici (u daljnjem tekstu zajedno “Informacije” ). Ne smijete komercijalno koristiti bilo koje Podatke i ne smijete uzrokovati da se bilo koji od Podataka uokviri ili ugradi u drugu web stranicu bez prethodnog pismenog dopuštenja Octapharma AG.

Sve informacije navedene na ovoj web stranici vlasništvo su njihovih vlasnika i ne smiju se koristiti u cijelosti ili djelomično u bilo kojoj jurisdikciji bez prethodnog pisanog pristanka vlasnika. Niti se smije koristiti bilo koja grafika koja je bitno slična bilo kojem zaštitnom znaku, logotipu ili nazivu koji se spominje na ovoj web stranici.

Bez jamstava ili zastupanja

Podaci se daju “kakvi jesu” i bez bilo kakvih jamstava, izričitih ili podrazumijevanih.

U najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom, Octapharma AG se izričito odriče svih izjava i jamstava, izričitih ili implicitnih, u vezi s ovom web stranicom ili u vezi s njom – uključujući, bez ograničenja, bilo koju izjavu ili jamstvo bilo koje vrste u vezi s:

  • Točnost ili potpunost bilo koje informacije sadržane na ovoj web stranici;
  • Točnost ili potpunost bilo koje informacije sadržane na bilo kojoj web stranici hipervezom na ovu web stranicu.
  • Informacije su dane na temelju toga da sve osobe koje pristupaju web stranici preuzimaju odgovornost za procjenu točnosti sadržaja te da se na njih oslanjaju u potpunosti na vlastitu odgovornost. Octapharma AG (uključujući njezine direktore, podružnice, službenike, zaposlenike, agente, izvođače, nasljednike i opunomoćenike) ne snosi nikakvu odgovornost za gubitke ili štete koje je pretrpjela bilo koja osoba kao rezultat oslanjanja na Informacije ili bilo koje druge informacije uključene referencom .

Primjenjivi kodeks ponašanja

Octapharma AG nastoji se pridržavati odredbi IFPMA kodeksa prakse. Najnoviju verziju navedenog koda možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://www.ifpma.org/resource-centre/ifpma-code-of-practice/

Ograničenje obveza

Ni u kojem slučaju Octapharma AG (uključujući njegove direktore, podružnice, službenike, zaposlenike, agente, izvođače, nasljednike i opunomoćenike) neće biti odgovorna za bilo kakvu izravnu, neizravnu, kaznenu, slučajnu, posebnu, posljedičnu štetu ili bilo kakvu štetu uključujući, bez ograničenja, štete zbog gubitka korištenja, podataka, zarade ili izgubljenih prilika, koje proizlaze iz ili su na bilo koji način povezane s korištenjem ili izvedbom ove web stranice.

Web stranica treće strane

Kako bi vam bilo lakše, Octapharma AG može na ovoj web stranici pružiti poveznice na web stranice kojima upravljaju drugi entiteti. Ako koristite ove web stranice, napustit ćete ovu web stranicu. Ako odlučite posjetiti bilo koje povezano web mjesto, činite to na vlastiti rizik i vaša je odgovornost poduzeti sve mjere zaštite od virusa ili drugih destruktivnih elemenata.

Octapharma AG (uključujući svoje direktore, podružnice, službenike, zaposlenike, agente, izvođače, nasljednike i opunomoćenike) ne daje nikakva jamstva niti izjave u vezi s bilo kojim povezanim web-mjestima ili informacijama koje se na njima pojavljuju ili bilo kojim proizvodima ili tamo opisane usluge.

Veze ne impliciraju da je Octapharma AG pridružena ili povezana s, ili da je zakonski ovlaštena za korištenje bilo kojeg zaštitnog znaka, trgovačkog imena, logotipa ili simbola autorskog prava prikazanog ili dostupnog preko veza, ili da je bilo koja povezana web stranica ovlaštena za korištenje bilo koji zaštitni znak, trgovački naziv, logotip ili simbol autorskih prava tvrtke Octapharma AG.

Sve veze na ovu web stranicu mora odobriti Octapharma AG. Octapharma AG pridržava pravo opoziva ovog pristanka za povezivanje u bilo kojem trenutku prema vlastitom nahođenju.

Mjerodavno pravo

Ovi uvjeti korištenja kao i izjava o privatnosti i rješavanje bilo kakvog spora povezanog s ovim uvjetima korištenja i/ili izjavom o privatnosti tumačit će se u skladu sa zakonima Švicarske. Isključivo mjesto jurisdikcije bit će Lachen, SZ, Švicarska.