Skip to main content
VWD I GINEKOLOGIJA / PORODILJSTVO

VWD I GINEKOLOGIJA / PORODILJSTVO

Procjenjuje se da su poremećaji krvarenja, uključujući von Willebrandovu bolest (VWD), uzrok obilnog menstrualnog krvarenja (HMB) kod jedne od pet žena s ovim stanjem.1 Poremećaji krvarenja uz to su i glavni faktor rizika od prekomjernog krvarenja tijekom i nakon poroda. Unatoč istaknutoj ulozi poremećaja krvarenja kao uzroka prekomjernog vaginalnog krvarenja i činjenici da je VWD najčešći poremećaj krvarenja, samo se dio žena s prekomjernim vaginalnim krvarenjem testira na VWD.2
VWD I GINEKOLOGIJA / PORODILJSTVO

Zbog nedovoljne osviještenosti, VWD često bude nedijagnosticiran ili se dijagnoza postavlja prekasno. Bez dijagnoze i liječenja te žene mogu doživjeti teške fizičke i psihičke posljedice HMB-a, uključujući umor, anemiju, anksioznost i depresiju.1

Uloga ginekologa i opstetričara

Gotovo sve žene s VWD-om u reproduktivnoj dobi imaju prekomjerno vaginalno krvarenje.3 Štoviše, obilne mjesečnice često su prvi istaknuti simptom krvarenja kad djevojke s VWD-om ulaze u pubertet. Kao ginekolog ili opstetričar, često ste prvi pružatelj zdravstvene skrbi s kojim te djevojke ili njihovi skrbnici razgovaraju o sklonosti obilnom krvarenju. Savjetovanje s Vama stoga predstavlja prvu priliku za pomoć u prepoznavanju pacijenata kojima bi mogla koristiti daljnja dijagnostička obrada poremećaja krvarenja. Ova je prilika posebno važna u društvima koja stigmatiziraju vaginalno krvarenje ili za pacijentice koje su prestale reagirati na obilne mjesečnice i mogu se osjećati zanemarenima ili neshvaćenima.2 Štoviše, s obzirom na to da su poremećaji krvarenja kao što je VWD nasljedna stanja, dijagnoza VWD-a često pomaže u prepoznavanju drugih članova obitelji koji su izloženi riziku.

Iako je povećana svijest među pružateljima zdravstvenih usluga i pacijentima najvažniji korak u prepoznavanju pacijenata kod kojih postoji rizik krvarenja, dijagnosticiranje VWD-a i dalje je težak zadatak zbog složenosti dijagnostičkog procesa. 2 Ako Vam je pacijentica nedavno imala prekomjerno vaginalno krvarenje, savjetujemo Vam da je zamolite da dokumentira svoju mjesečnicu pomoću naše tablice za procjenu menstruacije. Također joj možete predložiti da zajedno napravite naš test krvarenja. Test će Vam pomoći u donošenju prve odluke o tome jesu li potrebne daljnje pretrage, a pacijentici bi mogao promijeniti život!

Postoji više opcija liječenja za žene s VWD-om i HMB-om, a dostupne su i smjernice za liječenje HMB-a uzrokovanog VWD-om.4 Liječenje treba biti individualizirano, uzimajući pritom u obzir čimbenike kao što su dob, način života, želja za trudnoćom i druge želje pacijentice. Važno je napomenuti da su neke terapije, npr. kontracepcijska sredstva, često djelotvorne u kontroli HMB-a, ali neće zaštititi pacijentice s VWD-om od krvarenja nakon traume, nezgode ili tijekom kirurškog zahvata pa je stoga ključna potpuna dijagnoza. Štoviše, prekomjerno vaginalno krvarenje često za posljedicu ima stigmatizaciju i odbacivanje. Kad se tome pridodaju ograničenja u svakodnevnom životu, tjelesnim aktivnostima i društvenim interakcijama zbog HMB-a, ovaj nedostatak prepoznavanja može predstavljati teško psihološko opterećenje za Vaše pacijentice.5,6 Bez dostatne socijalne podrške, u pacijentica s VWD-om mogu se razviti čak i tjeskoba i depresija.

Žena s VWD-om može imati uspješnu trudnoću i roditi zdravo dijete. Međutim, bez dijagnoze i liječenja može doći do prekomjernog krvarenja tijekom i nakon poroda. Stoga su pažljivo planiranje i praćenje ključni kako bi se osigurao normalan porod. Kad god je to moguće, o trudnoći i porodu treba porazgovarati te ih dovoljno ih unaprijed isplanirati u suradnji s multidisciplinarnim timom koji uključuje i specijalista hematologa u centru za liječenje.8,9 VWDtest pruža i dodatne informacije o etiologiji, dijagnosticiranju i liječenju VWD-a, kao i uvid u tipičan put pacijenta s VWD-om.

Literatura
  1. Kadir RA i sur. Lancet1998; 351:485-9.
  2. de Wee EM, et al. Thromb Haemost 2012; 108: 683-92.
  3. Connell NT i sur. Oglas krvi 2021.; 5:301-25.
  4. VanderMeulen H, et al. Hematology Am Soc Hematol Educ Program 2022 1: 631-6.
  5. Sanigorska A, et al. Res Pract Thromb Haemost 2022; 6:e12652.
  6. Roberts JC, et al. Hemofilija2022; doi: 10.1111/hae.14725.
  7. Leebeek FWG, et al. Krv2020; 136: 2143-50.
  8. Janbain M i Kouides P Int J Womens Health 2022.; 14:1307-13.