Skip to main content
vWch A GYNEKOLOGIE / PORODNICTVÍ

vWch A GYNEKOLOGIE / PORODNICTVÍ

Poruchy krvácení, včetně von Willebrandovy choroby (vWch), jsou podle odhadů zodpovědné za silné menstruační krvácení (SMK) u každé páté ženy s tímto onemocněním.1 Poruchy krvácení jsou také významným rizikovým faktorem nadměrného krvácení při porodu a po porodu. Navzdory prominentní roli poruch krvácení jako příčiny nadměrného vaginálního krvácení a skutečnosti, že vWch je nejčastější krvácivou poruchou, je na vWch testován pouze zlomek žen, které vykazují nadměrné vaginální krvácení.2
vWch A GYNEKOLOGIE / PORODNICTVÍ

Vzhledem k nedostatečné informovanosti a vzdělání zůstává vWch často nediagnostikována nebo je diagnóza opožděna. Bez diagnózy a léčby mohou tyto ženy pociťovat vážné fyzické a psychické následky SMK, včetně únavy, anémie, úzkosti a deprese.1

Role gynekologů a porodníků

Téměř všechny ženy s vWch v reprodukčním věku zažívají nadměrné vaginální krvácení.3 Silná menstruace je navíc často prvním nápadným krvácivým příznakem, když dívky s vWch vstupují do puberty. Jako gynekolog nebo porodník jste často prvním poskytovatelem zdravotní péče, se kterým tyto dívky nebo jejich pečovatelé diskutují o rozsáhlém sklonu ke krvácení. Vaše konzultace proto představují první příležitost, jak pomoci identifikovat pacientky, které mohou mít prospěch z dalšího diagnostického hodnocení poruchy krvácení. Tato příležitost je zvláště důležitá ve společnostech, které stigmatizují vaginální krvácení, nebo pro pacientky, které se mohly stát necitlivými na silnou menstruaci a mohou se cítit nevyslyšeny nebo špatně pochopeny.2 Navíc, protože krvácivé poruchy, jako je vWch, jsou dědičné, diagnostika vWch často pomáhá identifikovat další ohrožené členy rodiny.

Ačkoli je zvýšení informovanosti mezi poskytovateli zdravotní péče a pacienty nejdůležitějším krokem při identifikaci pacientek s rizikem krvácení, diagnostika vWch zůstává vzhledem ke složitosti diagnostického procesu náročným úkolem.2 Pokud se u některé z vašich pacientek v poslední době objevilo nadměrné vaginální krvácení, doporučujeme, abyste pacientku požádali, aby zdokumentovala menstruaci pomocí našeho grafu hodnocení menstruace. Můžete také navrhnout provedení našeho testu krvácení u vaší pacientky. Test vám podpoří první rozhodnutí, zda jsou potřeba další vyšetření – a může změnit život vaší pacientky !

Existuje několik možností léčby pro ženy s vWch a SMK a jsou k dispozici pokyny pro léčbu SMK v důsledku vWch.4 Léčba by měla být individualizována s ohledem na faktory, jako je věk, životní styl, ptřeby v těhotenství a další preference pacientky. Je důležité si uvědomit, že některá opatření/léčba, např. antikoncepce, jsou často účinné při zmírnění SMK, ale neochrání vaše pacientky s vWch před krvácením po traumatu nebo během chirurgického zákroku, proto je zásadní úplná diagnóza. Nadměrné vaginální krvácení se navíc často setkává se stigmatizací a propouštěním. Spolu s omezeními v každodenním životě, fyzických aktivitách a sociálních interakcích způsobených SMK může tento nedostatek uznání znamenat pro vaše pacientky velkou mentální zátěž.5,6 Bez dostatečné sociální podpory se u vašich pacientek s vWch mohou dokonce rozvinout úzkosti a deprese.

Ženy s vWch mohou mít úspěšná těhotenství a porodit zdravé děti. Bez diagnózy a léčby však mohou během porodu a po něm zaznamenat nadměrné krvácení. Proto je pro zajištění normálního porodu nezbytné pečlivé plánování a monitorování. Kdykoli je to možné, těhotenství a porod by měly být projednány a naplánovány s dostatečným předstihem a společně s multidisciplinárním týmem včetně specializovaného hematologa v léčebném centru.8,9 VWDtest také nabízí další informace o etiologii, diagnóze a léčení vWch a také vhled do typických situací pacientů s VWD.

Reference
  1. Kadir RA et al. Lancet 1998; 351:485-9.
  2. Corrales-Medina FF et al. Blood Rev 2023; 58:101018.
  3. de Wee EM, et al. Thromb Haemost 2012; 108:683-92.
  4. Connell NT et al. Blood Adv 2021; 5:301-25.
  5. VanderMeulen H, et al. Hematology Am Soc Hematol Educ Program 2022 1: 631-6.
  6. Sanigorska A, et al. Res Pract Thromb Haemost 2022; 6:e12652.
  7. Roberts JC, et al. Haemophilia 2022; doi: 10.1111/hae.14725.
  8. Leebeek FWG, et al. Blood 2020; 136:2143-50.
  9. Janbain M and Kouides P Int J Womens Health 2022; 14:1307-13.