Skip to main content
vWch A ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ

vWch A ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ

Pacienti s krvácivými poruchami, jako je hemofilie nebo von Willebrandova choroba (vWch) jsou vystaveni zvýšenému riziku krvácení z úst, a to i při běžné péči o zuby.1,2 Krvácení se může objevit i po čištění zubů nebo používání zubní nitě a strach z krvácení může pacientům bránit v udržování dobré ústní hygieny a v pravidelných návštěvách zubaře.2–4 I pacienti, kteří navštíví svého poskytovatele zubní péče, se mohou kvůli předchozím špatným zkušenostem obávat zubních zákroků nebo obavy, že nebudou léčeni.4 Navíc mnoho pacientů s vWch není diagnostikováno a nevědí, že jejich krvácení není normální.5
vWch A ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ

Riziko krvácení a výsledná úzkost přispívají ke špatnému stavu zubů u dětí a dospívajících s krvácivými poruchami.2 Bez adekvátního vzdělání a léčby se tito pacienti mohou dostat do začarovaného kruhu častého krvácení dásní, zanedbání péče o zuby a zhoršujícího se zdraví ústní dutiny.3 Tito pacienti a jejich pečovatelé jsou v zájmu ochrany zdraví ústní dutiny a kvality života silně závislí na důvěryhodném poskytovateli zubní péče, který jim poskytuje vzdělání v oblasti preventivní péči a zajišťuje pravidelné kontroly.

Role poskytovatelů stomatologické péče

Jako poskytovatel zubní péče máte jedinečnou pozici, abyste pomohli identifikovat pacienty, kteří mohou mít prospěch z dalšího diagnostického hodnocení poruchy krvácivosti. Pro mnoho lidí jsou návštěvy místního zubaře jediným pravidelným kontaktem s místním zdravotnickým systémem.2 Navíc extrakce zubu může být pro mnoho pacientů často prvním chirurgickým zákrokem – a tedy velkým hemostatickým problémem. Nadměrné krvácení během takového postupu nebo po něm tedy může být první příležitostí k diagnóze nerozpoznané krvácivé poruchy.

Diagnostika vWch zůstává náročným úkolem kvůli nedostatečné informovanosti a složitosti diagnostického postupu.5 Pokud jste u jednoho ze svých pacientů nedávno zaznamenali neočekávané krvácení, doporučujeme provést náš test krvácení se svým pacientem. Test ukáže, zda jsou indikována další vyšetření – a může změnit život vašeho pacienta!

Vzhledem k tomu, že pacienti s poruchou krvácivosti se mohou vyhýbat zubním prohlídkám kvůli strachu z krvácení, měly by být podporovány pravidelné následné návštěvy, aby bylo chráněno zdraví ústní dutiny a kvalita života pacientů.4 Pro zubní lékaře, kteří chtějí léčit pacienty s poruchami krvácivosti, jsou k dispozici doporučené postupy.3,6 Stomatologická péče u pacientů s vWch je obecně podobná jako u pacientů s hemofilií.3 Většinu rutinní nechirurgické léčby lze poskytnout ve všeobecné stomatologické praxi po konzultaci s hematologem, zejména u pacientů s mírnou vWch.3 Pouze léčba pacientů se středně těžkým nebo těžkým onemocněním a invazivní stomatologické výkony by měly být prováděny v nemocničním prostředí a podle léčebného plánu.3,6

Chcete-li najít nejbližší centrum pro léčbu hemofilie, klikněte sem. VWDtest.com také nabízí další informace o etiologii, diagnóze a léčbě vWch a také vhled do typické situace pacientů s vWch.

Další podrobnosti o diagnostické podpoře prostřednictvím VWDtest.com získáte na klikněte sem.

References
  1. de Wee EM, et al. Thromb Haemost 2012; 108:683-92.
  2. Brown MC et al. Haemophilia 2022; 28:73-9.
  3. Anderson JAM et al. Br Dent J 2013; 215:497-504.
  4. Kalsi H et al. Haemophilia 2012; 18:510-5.
  5. Corrales-Medina FF et al. Blood Rev 2022; 101018.
  6. WFH guidelines for dental treatment of patients with inherited bleeding disorders; https://elearning.wfh.org/resource/guidelines-for-dental-treatment-of-patients-with-inherited-bleeding-disorders/; poslední přístup v listopadu 2022.