Kako se VWB liječi?

Postoje djelotvorni načini liječenja za sve tipove VWB-a. Odabir načina liječenja temelji se na tipu VWB-a, naravi, ozbiljnosti i mjestu krvarenja te uključuje pacijenta, njegovu obitelj i tim za zdravstvenu skrb.

Za mala krvarenja kao što su krvarenja iz nosa ili stvaranje modrica često neće biti potrebno nikakvo liječenje. Za većinu ljudi koji boluju od VWB-a liječenje je potrebno samo tijekom operacije ili nakon nastanka traume.

Savjete o najprikladnijem obliku liječenja trebate potražiti u centru specijaliziranom za poremećaje krvarenja.

Dezmopresin stimulira otpuštanje pohranjenih faktora zgrušavanja te se često rabi za liječenje pacijenata s tipom 1 i određenih pacijenata s tipom 2 VWB-a. On podiže razine VWF-a radi poticanja zgrušavanja krvi. Dezmopresin se često upotrebljava za kontrolu krvarenja tijekom operacije ili nakon nastanka traume i nije prikladan za sve pacijente.

Koncentrati koji sadrže VWF upotrebljavaju se kad dezmopresin nije djelotvoran ili nije indiciran. Ti koncentrati zamjenjuju VWF koji nedostaje ili ne funkcionira pravilno radi kontrole krvarenja. Osobe s određenim tipovima VWB-a ili osobe sa simptomima obilna krvarenja većinom će upotrebljavati koncentrate koji sadrže VWF.

Antifibrinolitici kao što su traneksamična kiselina ili aminokaproična kiselina usporavaju dezintegraciju krvnih ugrušaka.

Fibrinsko ljepilo može se upotrebljavati za zatvaranje mjesta krvarenja i može biti korisno nakon ekstrakcije zuba.

Za žene s menoragijom kontracepcijska sredstva kao što je unutarmaterični uložak katkad mogu smanjiti menstrualno krvarenje.