Uvjeti upotrebe

Ovo je web-mjesto stvorilo i kontrolira društvo Octapharma AG, Seidenstrasse 2, 8853 Lachen SZ, Švicarska.

Društvo Octapharma zastupaju njegovi pravni predstavnici u skladu s trgovačkim registrom. Sljedeće osobe mogu predstavljati društvo Octapharma AG (ovaj popis nije potpun):

Wolfgang Marguerre, predsjednik uprave

Roger Mächler, direktor

Cornelius Marguerre, zamjenik direktora

Daniel Wyder, potpredsjednik uprave 

Upotrebom ovog web-mjesta pristajete na poštivanje uvjeta i odredbi navedenih u nastavku te svih mjerodavnih zakona. Ako ne pristajete na poštivanje ovih uvjeta i odredbi, nemojte upotrebljavati ovo web-mjesto.

Medicinske informacije

Medicinske informacije na ovom web-mjestu pružilo je društvo Octapharma AG i one služe samo u općenite informativne svrhe. Nadalje, svrha tih informacija nije pružanje cjelovitih medicinskih informacija. Uvijek biste trebali prikupiti cjelokupne medicinske informacije o svojim propisanim lijekovima ili medicinskim uređajima (uključujući informacije o njihovoj djelotvornoj medicinskoj upotrebi i mogućim nuspojavama) putem razgovora o prikladnoj upotrebi svih lijekova / medicinskih uređaja izravno s liječnikom koji vam ih je propisao ili, ako je to primjenjivo, drugim zdravstvenim savjetnikom. Navedene medicinske informacije ne tvore niti je njihova svrha tvoriti bilo koji poticaj za preporuku, kupnju, propisivanje, prodaju ili davanje određenog proizvoda skupine poduzeća društva Octapharma.

Zaštita autorskih prava

Ako nije drugačije navedeno, autorsko pravo nad svim materijalima navedenim na ovom web-mjestu u vlasništvu je društva Octapharma AG.

Društvo Octapharma AG zadržava sva prava u pogledu sadržaja i dizajna ovog web-mjesta. Osim ako to društvo Octapharma AG nije odobrilo pisanim putem, ne smijete umnožavati, upotrebljavati niti kopirati bilo koji dio sadržaja ovog web-mjesta, uključujući nazive, logotipe, dizajn, informacije o proizvodima ni bilo koji drugi materijal/informacije navedene na ovom web-mjestu (u nastavku teksta pod zajedničkim nazivom: „informacije”). Ne smijete komercijalno upotrebljavati nijedan dio informacija te ne možete prenositi niti ugrađivati nijedan dio informacija na bilo koje drugo web-mjesto bez prethodna pisanog odobrenja društva Octapharma AG.

Sve informacije koje se nalaze na ovom web-mjestu vlasništvo su njihova vlasnika i ne smiju se upotrebljavati, u cijelosti ni djelomično, ni u čijoj nadležnosti bez prethodna pisanog odobrenja njihova vlasnika. Također, ne smije se upotrebljavati nikakav grafički prikaz koji je načelno sličan bilo kojem zaštitnom znaku, logotipu ili nazivu koji se nalazi na ovom web-mjestu.

Izostanak pravne povezanosti

Informacije su pružene u „stvarnom obliku” te ne posjeduju nikakvu pravnu povezanost bilo koje vrste, kako izričitu tako ni pretpostavljenu.

Do najveće mjere do koje to zakon dopušta, društvo Octapharma AG u potpunosti se odriče odgovornosti za pravnu povezanost, kako izričitu tako i pretpostavljenu, u vezi s ili u pogledu ovog web-mjesta – uključujući, bez ograničenja, za svaki oblik pravne povezanosti u vezi sa sljedećim:

  • točnošću ili cjelovitošću svih informacija sadržanih na ovom web-mjestu
  • točnošću ili cjelovitošću svih informacija sadržanih na bilo kojem web-mjestu koje je hipervezom povezano s ovim web-mjestom.
  • Informacije se pružaju na osnovi prema kojoj sve osobe koje pristupaju web-mjestu preuzimaju odgovornost za procjenu točnosti njegova sadržaja te se u njega pouzdaju isključivo na vlastitu odgovornost. Društvo Octapharma AG (uključujući njegove direktore, povezane osobe, službenike, zaposlenike, predstavnike, podizvođače, nasljednike i opunomoćenike) ne snosi nikakvu odgovornost za gubitak ili štetu nastalu bilo kojoj osobi kao rezultat toga što se pouzdala u informacije ili bilo koje druge informacije koje su posredno navedene.

Primjenjiva pravila ponašanja

Octapharma AG striDruštvo Octapharma AG nastoji se pridržavati odredbi pravila postupanja Međunarodnog saveza farmaceutskih proizvođača i udruga (IFPMA). Najnovija inačica tih pravila dostupna je putem sljedeće poveznice: https://www.ifpma.org/resource-centre/ifpma-code-of-practice/

Ograničenje odgovornosti

Društvo Octapharma AG (uključujući njegove direktore, povezane osobe, službenike, zaposlenike, predstavnike, podizvođače, nasljednike i opunomoćenike) ni u kojem slučaju neće snositi odgovornost ni za kakvu izravnu, neizravnu, kaznenu, slučajnu, posebnu ni posljedičnu štetu ni bilo kakve štete, uključujući, bez ograničenja, štete zbog gubitka, upotrebe podataka, zarade ili propuštene zarade koje proistječu iz ili su na bilo koji način povezane s upotrebom ili djelovanjem ovog web-mjesta.

Web-mjesto treće strane

Kao uslugu vama, društvo Octapharma AG na ovom web-mjestu može navesti poveznice na web-mjesta kojima upravljaju drugi subjekti. Budete li upotrebljavali ta web-mjesta, napustit ćete ovo web-mjesto. Odlučite li se posjetiti bilo koje web-mjesto za koje postoji poveznica, činite to na vlastiti rizik i vaša je odgovornost poduzeti sve zaštitne mjere da biste se zaštitili od virusa ili drugih zlonamjernih elemenata.

Društvo Octapharma AG (uključujući njegove direktore, povezane osobe, službenike, zaposlenike, predstavnike, podizvođače, nasljednike i opunomoćenike) odriče se bilo kakve pravne povezanosti koja se odnosi na ili podržava bilo koje web-mjesto za koje postoji poveznica ni informacije koje su na njemu sadržane kao ni bilo koje proizvode ili usluge koje su na njemu opisane.

Poveznice ne podrazumijevaju da je društvo Octapharma AG povezano ili zakonski ovlašteno upotrebljavati bilo koji zaštitni znak, trgovački naziv, logotip ni simbol autorskog prava koji je prikazan na ili kojemu se može pristupiti putem poveznica kao ni da je bilo koje web-mjesto za koje postoji poveznica ovlašteno upotrebljavati bilo koji zaštitni znak, trgovački naziv, logotip ni simbol društva Octapharma AG.

Sve poveznice na ovo web-mjesto mora odobriti društvo Octapharma AG. Društvo Octapharma AG zadržava pravo na povlačenje svoje privole za poveznicu u bilo kojem trenutku i prema vlastitu nahođenju.

Izmjene i dopune web-mjesta

Društvo Octapharma AG zadržava pravo na provedbu promjena, izmjena, dodataka, brisanja i ispravaka sadržaja na ovom web-mjestu u bilo kojem trenutku te bez prethodne obavijesti. Društvo Octapharma AG također može opozvati pristup ovom web-mjestu u bilo kojem trenutku te bez prethodne obavijesti.

Zaštita od virusa

Društvo Octapharma AG ne jamči niti tvrdi da će ovo web-mjesto ili poruke e-pošte primljene od društva Octapharma AG prema bazi popisa za slanje poruka e-pošte biti neprekinute kao ni da neće sadržavati viruse ni druge zlonamjerne komponente. Društvo Octapharma AG (uključujući njegove direktore, povezane osobe, službenike, zaposlenike, predstavnike, podizvođače, nasljednike i opunomoćenike) ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu uzrokovanu na vašoj opremi kao rezultat pristupanja ovom web-mjestu, preuzimanja bilo kojeg sadržaja s ovog web-mjesta ni primanja poruka e-pošte od društva Octapharma AG u skladu s bazom popisa za slanje poruka e-pošte.

Mjerodavni zakon

Ovi Uvjeti upotrebe te Izjava o zaštiti podataka i odluka o bilo kojem sporu u vezi s ovim Uvjetima upotrebe i/ili Izjavi o zaštiti podataka provest će se u skladu sa švicarskim zakonima. Isključiva će sudska nadležnost biti Lachen, SZ, Švicarska.