Naudojimo sąlygos

Šią svetainę sukūrė ir valdo Octapharma AG, Seidenstrasse 2, 8853 Lachen SZ, Šveicarija.

Octapharma pagal komercinį registrą atstovauja jos teisėti atstovai. Octapharma AG gali atstovauti šie asmenys (šis sąrašas nėra baigtinis):

Wolfgang Marguerre, president

Roger Mächler, director

Cornelius Marguerre, vice director

Daniel Wyder, vice president 

Naudodamiesi šia svetaine sutinkate laikytis toliau nurodytų sąlygų ir visų taikomų įstatymų. Jei nesutinkate laikytis šių taisyklių ir sąlygų, nesinaudokite šia svetaine.

Medicininė informacija

Medicininę informaciją šioje svetainėje teikia Octapharma AG, ji skirta pateikti tik bendrąją informaciją. Tai nėra išsami medicininė informacija. Visą medicininę informaciją apie savo receptinius vaistus ar medicinos prietaisus (įskaitant jų medicininį panaudojimą ir galimą šalutinį poveikį), visada turėtumėte gauti tiesiai iš receptą išrašančio gydytojo arba kito medicinos patarėjo, aptariant su juo tinkamą bet kurio vaisto / medicinos prietaiso naudojimą. Pateikta medicininė informacija nėra skirta ir neskatina rekomenduoti, pirkti, išrašyti, parduoti ar skirti kurį nors Octapharma įmonių grupės produktą.

Autorinių teisių apsauga

Visos šioje svetainėje esančios medžiagos autorinės teisės priklauso Octapharma AG, nebent nurodyta kitaip.

Octapharma AG turi visas teises į šios svetainės turinį ir dizainą. Jūs negalite atkurti, naudoti ar kopijuoti jokio šioje svetainėje esančio turinio, įskaitant pavadinimus, logotipus, dizainą, informaciją apie vaistą ir bet kokią kitą šioje svetainėje naudojamą medžiagą / informaciją (toliau vadinama „Informacija“), nebent gavote Octapharma AG raštišką leidimą. Jūs negalite komerciniais tikslais naudoti jokios informacijos, jos įrėminti ar įterpti į kitą svetainę be išankstinio raštiško Octapharma AG leidimo.

Visa šioje svetainėje pateikta informacija yra atitinkamo jos savininko nuosavybė ir neturi būti naudojama visa ar iš dalies jokioje jurisdikcijoje be išankstinio raštiško savininko sutikimo. Taip pat negali būti naudojamas joks grafinis dizainas, iš esmės panašus į bet kurį šioje svetainėje esantį prekės ženklą, logotipą ar pavadinimą.

Jokių garantijų ar atstovavimo

Informacija pateikiama tokia, kokia yra, ir be jokių tiesioginių ar numanomų garantijų.

Kiek leidžia įstatymai, Octapharma AG aiškiai atsisako bet kokių pareiškimų ir garantijų, tiesioginių ar numanomų, susijusių su šia svetaine, įskaitant, bet neapsiribojant bet kokiais pareiškimais ar garantijomis, susijusiomis su:

  • bet kokios informacijos, esančios šioje svetainėje, tikslumu ar išsamumu;
  • bet kokios informacijos, esančios kitoje svetainėje ir susietos su šia svetaine, tikslumu ar išsamumu.
  • informacija teikiama remiantis tuo, kad visi asmenys, besilankantys šioje svetainėje, yra atsakingi vertinant svetainės turinio tikslumą ir ja pasitiki tik savo rizika. Octapharma AG (įskaitant jos direktorius, filialus, pareigūnus, darbuotojus, agentus, rangovus, įpėdinius ir įgaliotinius) neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius ar žalą, kurią patyrė bet kuris asmuo dėl pasitikėjimo informacija ar bet kokia kita, į nuorodą įtraukta, informacija.

Taikomas elgesio kodeksas

Octapharma AG stengiasi laikytis IFPMA praktikos kodekso nuostatų. Naujausią minėto kodekso versiją rasite paspaudę šią nuorodą: https://www.ifpma.org/resource-centre/ifpma-code-of-practice/

Įsipareigojimų ribojimas

Octapharma AG (įskaitant jos direktorius, filialus, pareigūnus, darbuotojus, agentus, rangovus, įpėdinius ir įgaliotinius) jokiu būdu negali atlyginti tiesioginių, netiesioginių, baudžiamųjų, atsitiktinių, specialių, pasėkminių nuostolių ar bet kokių nuostolių dėl naudojimo, duomenų praradimo, pelno arba prarastų galimybių, atsirandančių dėl bet kokiu būdu susijusio šios svetainės naudojimo ar veikimo.

Trečiosios šalies svetainė

Jūsų patogumui šioje svetainėje Octapharma AG gali pateikti nuorodas į kitų subjektų valdomas svetaines. Jei naudositės šiomis svetainėmis, išeisite iš šios svetainės. Jei nusprendžiate apsilankyti bet kurioje susietoje svetainėje, tai darote prisiimdami riziką ir esate atsakingi už visas apsaugos priemones, padedančias apsisaugoti nuo virusų ar kitų žalingų elementų.

Octapharma AG (įskaitant jos direktorius, filialus, pareigūnus, darbuotojus, agentus, rangovus, įpėdinius ir įgaliotinius) nesuteikia jokių garantijų ir nepatvirtina pareiškimų, susijusių su jokiomis susietomis svetainėmis, jose rodoma informacija ir jose aprašytais produktais ar paslaugomis.

Nuorodos nereiškia, kad Octapharma AG, yra susijusi arba teisiškai įgaliota naudoti kokį nors prekinį ženklą, prekinį pavadinimą, logotipą ar autorinių teisių simbolį, rodomą arba pasiekiamą per nuorodas, arba kad bet kuri susijusi svetainė yra įgaliota naudoti Octapharma AG prekinį ženklą, prekinį pavadinimą, logotipą arba autorinių teisių simbolį.

Visos nuorodos į šią svetainę turi būti patvirtintos Octapharma AG. Octapharma AG pasilieka teisę bet kuriuo metu, savo nuožiūra šį sutikimą atšaukti.

Svetainės pakeitimai

Octapharma AG pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be įspėjimo keisti, modifikuoti, papildyti, ištrinti ir taisyti šioje svetainėje esančią informaciją. Octapharma AG taip pat gali bet kuriuo metu be įspėjimo atšaukti prieigą prie šios svetainės.

Apsauga nuo virusų

Octapharma AG negarantuoja ir nepatvirtina, kad ši svetainė arba iš Octapharma AG gauti elektroniniai laiškai bus pastovūs, be virusų ar kitų kenksmingų komponentų. Octapharma AG (įskaitant jos direktorius, filialus, pareigūnus, darbuotojus, agentus, rangovus, įpėdinius ir įgaliotinius) neprisiima jokios atsakomybės už jokią žalą, padarytą Jūsų įrangai prisijungus prie šios svetainės, atsisiunčiant bet kokį turinį iš šios svetainės arba gavus elektroninį laišką iš Octapharma AG, remiantis adresų sąrašo priemone.

Taikomi teisės aktai

Šios naudojimo sąlygos, privatumo pareiškimas ir bet kokie ginčai, susiję su šiomis naudojimo sąlygomis ir (arba) privatumo pareiškimu, bus sprendžiami pagal Šveicarijos įstatymus. Išskirtinė jurisdikcijos vieta yra Lachenas, SZ, Šveicarija.