Használati feltételek

Ezt a weboldalt az Octapharma AG (Seidenstrasse 2, 8853 Lachen SZ, Svájc) hozta létre és üzemelteti.

Az Octapharma céget jogi képviselői képviselik a cégjegyzéknek megfelelően. Az alábbi személyek képviselhetik az Octapharma AG céget (a felsorolás nem tekintendő teljesnek):

Wolfgang Marguerre, elnök

Roger Mächler, igazgató

Cornelius Marguerre, igazgatóhelyettes

Daniel Wyder, elnökhelyettes 

A weboldal használatával beleegyezik abba, hogy betartja az alábbi feltételeket és A weboldal használatával beleegyezik abba, hogy betartja az alábbi feltételeket és minden alkalmazandó törvényt, jogszabályt. Ha nem egyezik bele a jelen használati feltételekbe, ne használja ezt a weboldalt.

Orvosi információk

A weboldalon megadott orvosi információkat az Octapharma AG bocsátja rendelkezésre, és ezek kizárólag általános tájékoztatásra szolgálnak. A megadott információk továbbá nem minősülnek teljes körű orvosi információnak. Vényköteles gyógyszerével vagy orvostechnikai eszközével kapcsolatban mindig teljes körű orvosi információról kell gondoskodnia (a jótékony gyógyászati ​​felhasználást és az esetleges káros hatásokat is ideértve) a gyógyszer/orvostechnikai eszköz megfelelő felhasználását illetően közvetlenül a kezelőorvosa vagy adott esetben más egészségügyi szakértő véleményét kikérve. A megadott orvosi információk nem utalnak és nem kívánnak utalni az Octapharma vállalatcsoport konkrét termékének ajánlására, megvásárlására, felírására, értékesítésére vagy beadására.

 Szerzői jogi védelem

Ellenkező megjelölés hiányában a weboldalon található összes anyag szerzői joga az Octapharma AG tulajdonát képezi.

Az Octapharma AG a weboldal tartalmának és kialakításának tekintetében minden jogot fenntart. Az Octapharma AG írásos engedélyének hiányában Önnek a weboldalon semmilyen tartalmat nem szabad sokszorosítania, felhasználnia vagy lemásolnia, ideértve a neveket, logókat, kialakításokat, termékinformációkat és a weboldalon használt egyéb anyagokat/információkat (a továbbiakban együttesen: „Információ(k)”). Az Octapharma AG előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül az Információkat nem használhatja kereskedelmi célokra, és ügyelnie kell arra, hogy ezen információk ne képezzék részét más weboldalaknak. A weboldalon feltüntetett összes Információ a megfelelő tulajdonos tulajdonát képezi, és a tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül semmilyen jogrendszerben nem használható fel, sem részben, sem egészben. Nem szabad felhasználni olyan grafikát sem, amely lényegében hasonló a weboldalon hivatkozott védjegyekhez, logókhoz vagy nevekhez.

Garanciák és nyilatkozatok elutasítása

A feltüntetett Információk a megadott formában érvényesek, és kifejezett vagy hallgatólagos garancia nem vonatkozik rájuk.

A törvény által megengedett legnagyobb mértékben az Octapharma AG kifejezetten elutasítja az összes kifejezett vagy hallgatólagos nyilatkozatot és garanciát a weboldalhoz kapcsolódóan vagy annak vonatkozásában – ideértve korlátozás nélkül bármiféle nyilatkozatot vagy garanciát a következőkkel kapcsolatban:

  • a weboldalon feltüntetett Információk pontossága vagy teljessége;
  • az adott weboldalra mutató bármely weboldalon szereplő Információk pontossága vagy teljessége.
  • Az Információ szolgáltatásának alapja, hogy minden, a weboldalhoz hozzáférő személy vállalja a felelősséget az oldalon feltüntetett tartalom pontosságának értékeléséért, és a tartalmat teljes mértékben a saját kockázatára használja fel. Az Octapharma AG (beleértve a vállalat igazgatóit, leányvállalatait, tisztviselőit, alkalmazottait, ügynökeit, vállalkozóit, utódjait és megbízottjait) nem vállal felelősséget azokra az esetleges veszteségekre vagy károkra, amelyek az Információra vagy más, hivatkozás útján beépített információkra hagyatkozás eredményeként merültek fel.

Alkalmazandó magatartási kódex

Az Octapharma AG igyekszik betartani az IFPMA gyakorlati kódex rendelkezéseit. Az említett kódex legutóbbi változata az alábbi hivatkozáson található:

Felelősségkorlátozás

In no event shall Octapharma AG (including its directors, affiliates, officers, employees, agents, contractors, successors Az Octapharma AG (beleértve a vállalat igazgatóit, leányvállalatait, tisztviselőit, alkalmazottait, ügynökeit, vállalkozóit, utódjait és megbízottjait) semmiképpen nem tehető felelőssé a közvetlen, közvetett, büntető, járulékos, különleges vagy következményes károkért, ideértve korlátozás nélkül a használatkiesésből, az adatvesztésből és az elmaradt haszonból adódó, a weboldal használatából vagy teljesítményéből adódó vagy ahhoz bármilyen módon kapcsolódó károk iránti felelősséget is.

Harmadik fél weboldala

Az Ön kényelme érdekében az Octapharma AG más szervezetek által üzemeltetett weboldalakra mutató hivatkozásokat bocsáthat rendelkezésre. Ha Ön használja az adott weboldalakat, elhagyja ezt a weboldalt. Ha úgy dönt, hogy ellátogat egy hivatkozott weboldalra, ezt a saját kockázatára kell megtennie, és felelős azért, hogy minden óvintézkedést megtegyen a vírusok és egyéb kártevő elemek elleni védekezés gyanánt.

Az Octapharma AG (beleértve a vállalat igazgatóit, leányvállalatait, tisztviselőit, alkalmazottait, ügynökeit, vállalkozóit, utódjait és megbízottjait) nem vállal semmiféle garanciát vagy felelősséget a kapcsolódó weboldalak vagy az azokon megjelenő információk, illetve a bemutatott termékek vagy szolgáltatások tekintetében, és nem támogatja azokat.

A hivatkozások nem jelentik azt, hogy az Octapharma AG törvényesen jogosult a hivatkozásokon megjelenített vagy azokon keresztül elérhető bármilyen márkanév, kereskedelmi név, logó vagy szerzői jogi szimbólum használatára, vagy ezekkel kapcsolatban áll, illetve azt sem, hogy bármelyik kapcsolódó weboldal jogosult az Octapharma AG márkanevének, kereskedelmi nevének, logójának vagy szerzői jogi szimbólumának használatára.

A weboldalra mutató összes hivatkozás az Octapharma AG jóváhagyását igényli. Az Octapharma AG fenntartja a jogot arra, hogy saját belátása szerint bármikor visszavonja a hivatkozási engedélyt.

A weboldalon eszközölt módosítások

Az Octapharma AG fenntartja a jogot arra, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, módosítsa, kiegészítse, törölje és javítsa ezt a weboldalt. Az Octapharma AG a weboldalhoz való hozzáférést is bármikor, értesítés nélkül visszavonhatja.

Vírusvédelem

Az Octapharma AG nem garantálja ezen weboldal, illetve az Octapharma AG cégtől a levelezőlistás rendszeren keresztül kapott e-mailek megszakítás- és vírusmentességét, illetve más káros összetevőktől való mentességét. Az Octapharma AG (beleértve a vállalat igazgatóit, leányvállalatait, tisztviselőit, alkalmazottait, ügynökeit, vállalkozóit, utódjait és megbízottjait) nem vállal felelősséget a weboldalra való belépésnek, a weboldal-tartalom letöltésének vagy az Octapharma AG cégtől a levelezőlistás rendszeren keresztül kapott e-maileknek tulajdoníthatóan az Ön berendezéseiben keletkezett károkért.

Alkalmazandó jog

A jelen felhasználási feltételeket és az adatvédelmi nyilatkozatot, illetőleg a felhasználási feltételekkel és/vagy az adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatos viták megoldását a svájci jogszabályokkal összhangban kell értelmezni. Kizárólagos joghatósági hely: Lachen, SZ, Svájc.