Dobro došli na VWDtest.com

Dobro došli na VWDtest.com

Ovo je web-mjesto resurs za pružanje podrške osobama koje sumnjaju da bi mogle imati von Willebrandovu bolest (VWB) i liječnicima koji ih liječe. VWB je poremećaj krvarenja, a VWDtest.com online alat za analizu krvarenja može se upotrebljavati za utvrđivanje postoji li poremećaj krvarenja.

Dodatni sadržaj i resursi web-mjesta VWDtest.com namijenjeni su pomaganju pri utvrđivanju simptoma VWB-a. VWB se u pravilu dijagnosticira u specijaliziranom , čime se također pomaže pri utvrđivanju prikladnih načina liječenja. , čime se također pomaže pri utvrđivanju prikladnih načina liječenja.

Uz podršku profesora Erika Berntorpa, Sveučilište Lund, Švedska

Uz podršku Fernando Corrales-Medina, Sveučilište Miami - Centar za liječenje hemofilije

Analiza krvarenja

Poremećaji krvarenja mogu uzrokovati abnormalna krvarenja kako unutar tako i izvan tijela. Kada se krvarenje smatra abnormalnim? Alat za internetsku analizu krvarenja VWDtest.com može se upotrebljavati za utvrđivanje postoji li poremećaj krvarenja.

What is von Willebrand disease
Što je von Willebrandova bolest?

VWB je poremećaj krvarenja. Uzrokuju ga genetske mutacije koje rezultiraju nižim razinama von Willebrandova faktora (VWF) ili VWF-om koji ne funkcionira pravilno.
 

Pročitajte više
How is VWD diagnosed
Kako se VWB dijagnosticira?

VWB će se u pravilu dijagnosticirati u centru specijaliziranom za poremećaje krvarenja. Važno je potražiti stručnu pomoć ako sumnjate da biste mogli imati VWB jer većina liječnika možda nije upoznata s VWB-om ni načinom liječenja.
 

Pročitajte više
How is VWD treated
Kako se VWB liječi?

Postoje djelotvorni načini liječenja za sve tipove VWB-a. Odabir načina liječenja temelji se na tipu VWB-a, naravi, ozbiljnosti i mjestu krvarenja te uključuje pacijenta, njegovu obitelj i tim za zdravstvenu skrb.

Pročitajte više

Osobe s VWB-om

Pogledajte videoiskaze osoba koje boluju od VWB-a.
 

Saznajte više
Stručnjaci za VWB

Pogledajte videoiskaze osoba koje liječe VWB.
 

Saznajte više